titelbalk home

Vaak gestelde vragen - Alle vragen

Kies een categorie

Vragen voordat u een boeking plaatst. Waar dient u rekening mee te houden?
Heeft u vragen over de manier van het optreden? Wat kunt u verwachten? Is er een podium nodig? Waar moet u rekening mee houden? U vindt de antwoorden hier.
Soms komt u uitdrukkingen tegen die misschien niet geheel duidelijk zijn. U vindt de betekenis hier.
FAQs - Alle vragen

Wanneer u nog niet 100% zeker weet dat u onze show wilt vastleggen, dan kunt u een vrijblijvende reservering aanvragen voor een datum. Een dergelijk reservering heet "een optie".

Als u een optie bij ons plaatst, dan houden wij uw gewenste datum voor u gereserveerd in onze agenda. Een optie is twee weken geldig. Daarna vervalt uw reservering op die datum.

Let op:
Het kan zijn dat er een tweede aanvraag binnenkomt voor "uw" datum. Als de "andere klant" ons wèl definitief wil boeken, dan nemen wij eerst contact met u op.

Omdat u de eerste optie heeft staan, krijgt u altijd voorrang! Maar, ... u dient dan wel binnen 24 uur te beslissen of uw optie als definitieve boeking geplaatst kan worden, of dat uw optie mag komen te vervallen.

Daarom kunnen wij alleen een optie plaatsen wanneer wij uw contactgegevens hebben, zodat wij u kunnen bellen. Wanneer wij u niet kunnen bereiken binnen 24 uur, dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw optie te laten vervallen!

Een optie is een vrijblijvende reservering in onze agenda voor een datum voor uw evenement. Een optie is twee weken geldig, daarna vervalt uw reservering op de datum.
U kunt natuurlijk wel verlenging aanvragen voor het optie termijn.

Uitzondering:
Wanneer er nog een aanvraag bij ons binnenkomt voor dezelfde datum, dan dient u binnen 24 uur te beslissen of uw optie wel, of niet, een definitieve boeking moet worden.

Om een optie te plaatsen neemt u contact met ons op.

Uitkoop betekend, dat onze prijzen INCLUSIEF loonbelastingen en sociale lasten zijn.

Uitleg
Bij een optreden van een artiest neemt u die persoon officieel (1 dag) in dienst, en daardoor bent u verplicht om aan de belastingdienst loonbelasting en sociale lasten over het 'salaris' te betalen. Als organisator/bedrijf ontvangt u aan het eind van het boekjaar een aanslag over het salaris van de artiest.

Wij zijn een officieel bedrijf en wij regelen ZELF de belastingzaken. Daardoor krijgt u achteraf niet te maken met de belastingdienst over onze gages.

Let op:
Veel artiesten offreren een prijs exclusief loonbelastingen, waardoor die artiest goedkoper lijkt dan onze prijzen. Maar in werkelijkheid is dat niet het geval, omdat u achteraf een aanslag voor de loonbelasting ontvangt van de belastingdienst! U herkent deze artiesten vaak aan het feit, dat zij werken met een gage-verklaring.
Onze prijzen zijn ALL-IN, geen verrassingen achteraf.

Dat kan! Ga naar onze contact pagina. Daar vindt u hoe u contact met ons kunt opnemen.

De pianist zit op een kruk achter de piano, per definitie zit hij dus lager dan de mensen die om hem heen staan. Als er geen podium is, dan wordt het zicht belemmerd door het publiek wat voor hem staat of danst. Meestal kan hij dan niet meer dan 10 personen zien. Daardoor is interactie met (de rest van) het publiek erg lastig.

Met een podium kan Andy Dellenoy het publiek beter overzien en kan hij beter inspelen op de gebeurtenissen in de zaal.

Plus, met een podium kan het publiek Andy ook zien! Hij is best actief op het podium. Met grapjes, dansjes, uitdrukkingen, enzovoorts... Dat maakt het optreden juist zo aantrekkelijk voor het publiek. En als dat wegvalt omdat er geen podium is, dan wordt de 'beleving' van het optreden een heel stuk minder.

Feestpiano podium indeling 2x2

De volgende adviezen zijn toch wel zeer raadzame regels:

Publiek tot 50 personen:
Podium niet perse nodig. Indien er een podium aanwezig is dan geldt:
Formaat: Minimaal 3 meter breed, 2 meter diep
Advieshoogte: Maximaal 40cm hoog.
Naast het podium komen de speakers te staan.

Publiek van 51 to 150 personen:
Podium aan te raden. Indien er een podium aanwezig is dan geldt:
Formaat: Minimaal 3 meter breed, 2 meter diep
Advieshoogte: maximaal 40cm hoog.
Naast het podium komen de speakers te staan.

Publiek van 151 to 350 personen:
Podium verplicht.
Formaat: Minimaal 3 meter breed, 2 meter diep
Advieshoogte: 40cm tot 60cm hoog.
Naast het podium komen de speakers te staan.

Publiek van 350 of meer personen:
Podium verplicht.
Formaat: Minimaal 4 meter breed, 2 meter diep
Advieshoogte: 100 cm hoog.
De speakers komen meestal op het podium te staan.

Het beste antwoord is, zodra u iets weet over een datum, plaats een kostenloze optie! Hoe langer u wacht, hoe meer kans dat de datum bezet is. Zie ook onze uitleg over een optie.

Sommige data zijn al heel snel volgeboekt (Kerst, Oud&Nieuw, e.d.). Ook zijn er populaire maanden, zoals de zomerperiode met de vele braderieën, kermissen, en de vele activiteiten. Maar het gebeurt ook dat een optie heel erg laat geplaatst wordt, en dat het nog lukt ook.

Onze agenda is gewoon open voor de komende 2 jaar. Wanneer een boeking/optie pas over 1 jaar of later geplaatst wordt, dan behouden wij ons wel het recht om prijsaanpassingen door te voeren. Uiteraard heeft u dan wel het recht om dit te weigeren, waardoor de boeking/optie kosteloos zal vervallen.

Wij werken samen met diverse artiestenbureaus. Bij het plaatsen van een opdracht ontvangt u van het betreffende bureau de betalingsvoorwaarden. Ieder bureau heeft zo zijn eigen voorwaarden. Neem gewoon even contact op om deze vraag goed beantwoord te krijgen.

Over het algemeen is de volgende regel van toepassing:
Zoals gebruikelijk in de entertainment wereld, is een optreden altijd op basis van vooruitbetaling. Dit is een standaard regel die in heel Nederland gehanteerd wordt bij het boeken van artiesten.

Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het termijn:

Bij annulering tot 8 weken voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen € 25,00 ter compensatie van de administratiekosten.

Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht.

Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen 70 % van de totale som van de opdracht.

Bij annulering in de laatste week voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen 80 % van de totale som van de opdracht.

In alle gevallen geldt
Het bedrag is altijd minimaal gelijk aan de werkelijke annuleringskosten welke wij aan derden zullen moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.
Tevens zijn wij voorts gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld door derden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, veroorzaakt door de annulering te vorderen.
Denk ik deze gevallen bijvoorbeeld aan de annuleringskosten voor geluidsbedrijven die wij inhuren of bijvoorbeeld de podiumbouwers.

Overmacht
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een overlijden in de familie is. Wanneer dit de 1e of 2e graad familieband is, dan zullen wij natuurlijk geen annuleringskosten berekenen.

Dat valt onder de term overmacht. Net zoals natuurrampen, oorlogen, en dat soort gevallen.

Waarom annuleringskosten?
Boekingen voor artiesten worden meestal ruim van te voren vastgelegd. Wanneer iemand op het laatste moment een boeking annuleert, dan kunnen wij die datum nooit meer vervangen met een andere boeking. Daardoor zijn wij genoodzaakt om een vergoeding te vragen voor de inkomsten die wij buiten onze schuld missen.

Wanneer u een datum wilt verplaatsen, dan geldt dat als een annulering van de bestaande opdracht en het plaatsen van een nieuwe opdracht.

Daarbij moet u rekening houden dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het annuleren van de huidig geboekte datum! Voor het plaatsen van een nieuwe opdracht (datum) doorlopen wij de normale aanvraag procedure om te zien of de nieuwe datum eventueel nog beschikbaar is. Indien beschikbaar, dan wordt er een nieuwe overeenkomst opgemaakt.

De annuleringskosten bedragen:
Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het termijn:

Bij annulering tot 8 weken voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen € 25,00 ter compensatie van de administratiekosten.

Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht.

Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen 70 % van de totale som van de opdracht.

Bij annulering in de laatste week voor de optreeddatum
De annuleringskosten bedragen 80 % van de totale som van de opdracht.

In alle gevallen geldt
Het bedrag is altijd minimaal gelijk aan de werkelijke annuleringskosten welke wij aan derden zullen moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.
Tevens zijn wij voorts gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld door derden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, veroorzaakt door de annulering te vorderen.
Denk ik deze gevallen bijvoorbeeld aan de annuleringskosten voor geluidsbedrijven die wij inhuren of bijvoorbeeld de podiumbouwers.

Waarom annuleringskosten?
Boekingen voor artiesten worden meestal ruim van te voren vastgelegd. Wanneer iemand op het laatste moment een boeking annuleert of verplaatst, dan kunnen wij die datum nooit meer vervangen met een andere boeking. Daardoor zijn wij genoodzaakt om een vergoeding te vragen voor de inkomsten die wij buiten onze schuld missen.

Heel simpel gezegd;
Wanneer u muziek gebruikt tijdens een openbaar evenement, dan verwacht de orginele artiest/schrijver/componist van dat liedje een vergoeding voor het gebruik van zijn lied. Mede door het gebruik van het liedje wordt het een gezellig evenement, en daarom moet er voor die 'service' betaald worden.

Wanneer wij als one-man-band/orkest/zangers dus een liedje van bijvoorbeeld Jan Smit zingen, dan verwacht Jan Smit een kleine vergoeding omdat wij 'zijn' liedje zingen.

BUMA regelt de vergoeding-verdeling, tussen de organisator en de artiest.

Wanneer u een openbaar evenement organiseert, dan bent u wettelijk verplicht om een licentie aan te vragen bij BUMA. Zij vragen hier een vergoeding voor, afhankelijk van het aantal personen in het publiek, of de grootte van de ruimte. Vraagt u geen licentie aan, dan kunt u een behoorlijke claim van BUMA verwachten!

BUMA Afdracht
Onze prijzen zijn exclusief BUMA afdrachten.
De organisator is hier voor verantwoordelijk. Meer info hierover treft u op de <Website van Buma>.

Bij een feest zoals een bruiloft, een verjaardag of een jubileum heeft u geen last van BUMA. De feestlocatie waar u het feest geeft, betaald voor zijn locatie al een jaarlijks BUMA bedrag.

Indien de aanwezigen op het feest behoren tot een ‘familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring’ en er wordt daarnaast geen toegangsprijs geheven voor het feest, dan is er geen toestemming nodig.

Wat is dan eigenlijk BUMA?
Heel simpel gezegd; Wanneer u muziek gebruikt waarbij publiek aanwezig is, dan verwacht de orginele artiest/schrijver/componist van dat liedje een vergoeding voor het gebruik van zijn lied. Mede door het gebruik van het liedje wordt het een gezellig feest, en daarom moet er voor die 'service' betaald worden.

Wanneer onze artiesten dus een liedje van bijvoorbeeld Jan Smit zingen, dan verwacht Jan Smit een kleine vergoeding omdat wij 'zijn' liedje zingen.

BUMA regelt de vergoeding-verdeling, tussen de organisator en de artiest.

BUMA Afdracht
Onze prijzen zijn exclusief BUMA afdrachten.

F.O.H. = Front of House.
De geluidsapparatuur die wordt gebruikt om het geluid te versterken naar het publiek toe. Oftewel, de geluidspeakers in de zaal.

De F.O.H. zijn de speakers. Afhankelijk van het aantal publiek en van de omvang van de  locatie wordt er bepaald welke geluidset er nodig is voor de F.O.H. in uw situatie.

Wanneer een artiest spreekt over een monitor, dan bedoelt hij de geluidspeaker die de artiest gebruikt om de geluidsmix zelf te kunnen horen. Deze speaker ligt meestal op het podium, gericht naar de artiest. Het is dus gèèn computerscherm.

Onder “volledig vrije groep” wordt bedoeld: Een stroomgroep waar geen enkele andere stroomverbruiker op aangesloten is. Meestal is een stroomgroep 16 ampère/230 volt. De 16 ampère moet geheel beschikbaar zijn.
(Ter indicatie: Onze versterker kan al 13 ampere verbruiken!)

Waarom een lege (schone) stroomgroep?

Wanneer er koelingen- en of biertaps op dezelfde stroomgroep aangesloten worden, dan krijgt de muziekapparatuur telkens een 'klap' wanneer de koelingen in- en uitschakelen. Dit kan schade opleveren aan onze apparatuur!

Kachels, airco's, warmhoud apparatuur (bij buffetten bijvoorbeeld), vragen erg veel stroom. Wanneer daar dan ook nog de muziekapparatuur bij komt, dan zal de zekering/stop zeker doorbranden. Het feest ligt dan stil !! En er is wederom kans op schade aan onze apparatuur.

Lichtdimmers, TL-verlichting en andere lichtbronnen kunnen grote storingen opleveren. Een dimmer kan er voor zorgen dat er te weinig stroom is en/of zorgt voor een grote "brom" in het geluid. TL-verlichting geeft storing op de zender van de microfoon, en kunnen ook een "brom" veroorzaken in het geluid.

De muziekapparatuur is eigenlijk een verzameling van kleine computers, die bij de minste stroomproblemen direct hoorbare storingen kunnen geven, uitschakelen, of zelfs permanent beschadigd kunnen worden door stroomstoringen.

Niets is zo vervelend wanneer het feest ineens stil ligt omdat de stroom uitvalt en er geen muziek meer is! Daarom... schone stroomgroepen ;-)

Een gastoptreden is een optreden van (meestal) 30 minuten door een artiest.
Meestal als tussenact bij een DJ / orkest of op artiestenmiddagen. Hierbij wordt de geluidsinstallatie, en de bediening daarvan, verzorgd door de opdrachtgever (tenzij anders afgesproken).

Er worden geen instrumenten gebruikt bij een gastoptreden. Er wordt alleen maar opgetreden met professionele orkestbanden. Daarop staat alle muziek van het lied, maar dan zonder de stem van de zanger/-es. Die moet de artiest tijdens zijn optreden zelf zingen.

De term "tape-act" komt uit de tijd dat er nog met cassettebandjes of DAT-tapes werd opgetreden door de artiesten. Tegenwoordig worden er USB-sticks of MiniDiscs gebruikt door de artiesten. De term tape-act is echter gebleven.

De FeestPiano pianist Andy Dellenoy zal ongeveer 1,5 uur voor het optreden arriveren. Hij zal dan de apparatuur opbouwen, soundchecken en zich daarna opfrissen en omkleden.

Die anderhalf uur is echt nodig om de piano te plaatsen,de geluidinstallatie te plaatsen, en de verlichting op het podium. Indien het podium om één of andere reden niet op tijd gereed/beschikbaar is, dan kan er dus niet opgebouwd worden zal de pianoshow niet op tijd kunnen starten.

Uitzondering: De FeestPiano kan in combinatie met een geluidsbedrijf ander opbouwtijden hanteren. Bijvoorbeeld wanneer de FeestPiano een act is op een evenement met meerdere artiesten. Dit is alleen mogelijk in goed overleg via duidelijke afspraken tussen de FeestPiano en de opdrachtgever.

Na afloop van het optreden zal feestpianist Andy Dellenoy een korte pauze (+/- 15 minuten) nemen met bijvoorbeeld een kop koffie of een drankje. Deze tijd wordt ook gebruikt om even bij te komen van de laatste (meestal zeer intensieve) muziekset, en om contact te hebben met het publiek of de opdrachtgevers.

Er zijn zalen die verwachten dat er direct opgeruimd moet worden. Sterker nog; wanneer de pianist na het laatste lied een drankje wil halen aan de bar wordt er door enkele zalen gemeld dat de 'bar gesloten is'. Werkelijk onbegrijpelijk. Ook tegenover de klant vindt ik het bijzonder onsportief dat direct de grote lichten aangaan en alles aan de kant geschoven wordt. Wat maakt die 10 minuten extra nou uit?

Zij vergeten dat de pianist in de laatste muziekset van ongeveer 1,5 uur er alles voor doet om de feestavond op een gezellig hoogtepunt te laten eindigen. Dit kost veel energie. Dat de pianist daarna even 1 drankje doet, voordat hij alle spullen moet gaan afbreken is echt niet teveel gevraagd.

Daarna zal hij gaan omkleden en de apparatuur gaan afbreken en inladen.

Er is ongeveer 1 uur nodig om af te breken en in te laden. Bij grotere geluidsets is er vaak iets meer tijd nodig.

Vroeger was het de gewoonte dat het bruidspaar de avond opende met een openingsdans, waarbij na een 'chansee' iedereen een andere partner zoekt uit het publiek, zodat uiteindelijk iedereen op de vloer kwam.

Tegenwoordig zijn er diverse wensen en mogelijkheden voor het openen van een dans. De één wil graag een 'chansee' (het wisselen tijdens het dansen), de ander wil helemaal de dans niet openen. Andy staat open voor alle suggesties en wensen van u. Dus heeft u een eigen idee? Laat het gerust weten!

Enkele suggesties om de feestavond te openen:

De traditionele 'Chansee'
Andy roept het bruidspaar of jarige op de dansvloer, en starten met een foxtrot. Nadat er een rondje is gedanst, roept hij "Chansee!". Het bruidspaar gaat dan meestal de moeder en vader halen om verder te dansen. Na elke "Chansee!" worden er door de dansers weer andere mensen uit het publiek gehaald. Na enkele minuten staat zo het grootste deel van het publiek op de vloer. - Hierna is de dansvloer, en de feestavond officieel geopend.

Ik wil wel dansen, maar geen ouderwetse Chansee!
Geen probleem! Wij vragen u op de dansvloer, en vragen iedereen er omheen te gaan staan in een kring. Dan speelt hij ‘lang zullen ze leven’, met daar direct opvolgend een foxtrot waarbij hij iedereen zal vragen om lekker te gaan dansen. (Ze staan nu immers toch al op de dansvloer!)

De "Ik kan niet dansen" optie - een schuifeldans
Wat ook regelmatig gebeurt is, dat de dans geopend wordt met een langzaam ‘schuifel’ nummer. Dit gebeurt als het bruidspaar niet samen kan stijldansen.
Andy roept het bruidspaar wederom op de vloer. en zal iedereen vragen er omheen te gaan staan in een kring. Andy Dellenoy zal dan een romantisch lied spelen, meestal vooraf overlegd met het bruidspaar. Daarna speelt hij ‘lang zullen ze leven’, met daar direct opvolgend een foxtrot waarbij hij iedereen zal vragen om lekker te gaan dansen. (Ze staan nu immers toch al op de dansvloer!)

Een dans-battle
Soms heeft het bruidspaar een dans-battle ingestudeerd. Dat zijn aan elkaar geplakte liedjes op een CD of USB stick waar het bruidspaar dan een leuke dans op hebben gemaakt. Andy hoeft dan zelf niets te doen als alleen de muziek aanzetten die het bruidspaar hem heeft gegeven. Op youtube zijn er leuke filmpjes te vinden. (Zoek op: "dance battle wedding") Daarna pakt zanger Andy het natuurlijk passend op!

Gewoon een foxtrot - niet te veel poespas
En geloof me, u bent echt niet de enige die hiervoor kiest!
Wanneer alle gasten binnen zijn, en een plaats hebben gevonden, dan nodigt Andy u uit om op de dansvloer te komen. Hij speelt dan een foxtrot en verteld tijdens het lied, dat degene die ook willen dansen nu ook op de vloer mogen komen. Dan is er dus geen chansee.

Ter aanvulling
In 99 van de 100 gevallen gaan de mensen na de eerste dans weer zitten. Ze willen eerst bijkletsen met de familie en vrienden. Schrik dan niet dat in het eerste uur weinig activiteit op de dansvloer is. De meeste bruidsparen of feestvarkens worden dan een beetje zenuwachtig. "De mensen zullen toch wel gaan dansen zeker?!"
Wees niet bang, dit gebeurt op bijna elk feest. Een tijdje later zal de vloer automatisch weer gevuld gaan worden en wordt het een geweldig knalfeest!

Na ongeveer 1 tot 1,5 uur (afhankelijk van de situatie) neemt Andy een kleine pauze van ongeveer 15 minuten. In de pauze heeft hij passende pauzemuziek. U hoeft daar in principe dus niet naar om te kijken.

Indien uzelf (of een DJ) pauzemuziek wenst te draaien, dan is er wel het vriendelijke doch dringende verzoek om dat in dezelfde sfeer te houden als het repertoire van de artiest. Omdat hij anders veel moeite moeten doen om het publiek weer in de sfeer van de artiest te krijgen.

Als voorbeeld: Indien er door u in de pauze house-, hardcore- of jumpstyle muziek gedraaid wordt, en Andy begint daarna weer met amusement muziek, dan ligt dat geheel buiten de opgebouwde sfeer van dat moment.

Standaard duurt een avondvullend optreden 4 x 60 minuten in een tijdspanne van maximaal 4½ uur. Korter kan ook, maar dat heeft helaas geen invloed op de prijs.

Meestal zijn er 3 korte pauzes. Andy werkt echter niet met setlists, vaste schema's of vaste repertoire keuzes, dus de tijden kunnen ter plaatse aangepast worden.

Wanneer de dansvloer net vol staat, dan moet hij natuurlijk geen pauze gaan houden. Zoals altijd kijkt hij naar de situatie en het publiek, en daar past hiij het pauzeschema ook op aan.

De opbouw van de sfeer tijdens een avondvullend programma is vaak van rustig (achtergrond muziek in het begin van de avond) tot uitbundig (feest/meezingen/dansen) in de verdere loop van de avond. Die sfeer bouwt zich op, door de interactie met het publiek. Elke avond is echter weer uniek. Andy Dellenoy bepaalt de muziekkeuze, aan de situatie van dat moment. In een grote feesttent zal hij bijvoorbeeld niet met een achtergrond muziek gaan starten.

Langer optreden kan ook! Heeft u specifieke vragen, neem dan gewoon even contact met ons op, om de diverse mogelijkheden voor uw situatie door te spreken.

Een vraag die bijna elk optreden gesteld wordt: "Het gaat toch niet te hard hè? We willen nog wel gewoon kunnen praten!"

Ik kunnen u gelijk geruststellen... Andy houdt altijd rekening met uw wensen! En er zijn zelden klachten over de volumes. Juist omdat hij het publiek zeer goed in de gaten houdt.

Er zijn truukjes om te kunnen zien of het volume te hard is of niet. En daarbij; bij de FeestPiano is er geen 'drummer', 'trompetist' of een 'gitarist' die geen volumeknop heeft op zijn instrument. Een drummer kan nu eenmaal niet fluisterzacht drummen. Bij een electronische piano en keyboards kan dat wel.

Andy kan, bij wijze van spreken, zo zacht spelen dat er geen geluid meer uit de speakers komt. Het enige wat hij niet kan regelen qua volume is hetgeen wat er aan geluid en volume uit de mond komt tijdens het zingen. Soms is er zangtechnisch nu eenmaal een bepaald volume nodig om de juiste toon en dynamiek te krijgen.

Andy maakt gebruik van een in-ear monitor. Dat zijn speciale oordopjes die werken als een koptelefoon, waardoor hij zichzelf ALTIJD kan horen, zelfs als de volumeknoppen helemaal dicht staan!

Dat gezegd hebbende;

Als het volume zo zacht is, dat niemand de muziek kan horen, dan kan Andy natuurlijk onmogelijk een feest maken. Muziek moet beleefd worden om er van te kunnen genieten. Daarom zal gedurende de feestavond het volume geleidelijk omhoog gaan om zo het feest een geweldige ervaring te laten worden.

Meestal zal Andy tijdens het begin van het optreden het volume zodanig instellen dat mensen op een normale manier met elkaar kunnen praten. Na ongeveer een uur, zal het volume geleidelijk harder gaan. Maar nooit zullen de glazen van de tafels af trillen. Volume mag, en is vaak noodzakelijk, maar het hoeft niet loei-hard!

Vaak wordt er gevraagd om het geluid door te lussen (inprikken) naar een bestaande geluidinstallatie van de locatie, zodat Andy zijn geluidsboxen niet hoeft op te stellen.

Hij zal ter plaatse bekijken of de kwaliteit van de gebruikte installatie op de locatie voldoende is. Dit is zelden van voldoende kwaliteit voor live-muziek.

Realiseer daarbij dat muziek van een CD heel anders is dan live-muziek, waarbij veel meer dynamiek in de muziek aanwezig is. Als voorbeeld: Het geluid van een CD kan fantastisch klinken, maar wanneer er dan live gezongen of piano gespeeld wordt, dan kraakt het geluid uit de boxen.

In bijna alle gevallen wordt daarom de eigen P.A. (geluidinstallatie) opgesteld, en kan er als ondersteuning doorgelust worden naar de installatie van de locatie. (Zodat er overal wat te horen is).

Indien er doorgelust/ingeprikt moet worden: U krijgt dan 2 XLR Male stekkers die u in uw installatie kunt aansluiten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Het geluid is van groot belang bij een optreden van de FeestPiano.

Als het geluid te zacht is, dan vervalt de kracht van de show. Hij kunnen dan heel moeilijk het publiek aansporen om mee te zingen en te dansen.
Als het geluid echter te hard of te schel is, dan klagen de mensen, lopen weg en dat is dus ook niet goed.

Het geluid moet voldoende kracht hebben om ook de lage tonen goed weer te geven. Het is namelijk een feit dat mensen al vanzelf mee gaan dansen wanneer de muziek 'gevoeld' wordt. Maar, de mensen moeten ook nog met elkaar kunnen praten. Het is ook weer niet de bedoeling dat de dakpannen van het dak af rammelen. (So to speak).

U ziet, het geluid verzorgen is echt een vak apart. Het houdt meer in dan alleen het volume hoger of lager zetten! Daarom is Andy kritisch als hij de show op een aanwezige geluidset moet aansluiten. Meestal bent u verplicht om het eigen geluid van de FeestPiano te accepteren. Alleen dan kan hij 'zorgenvrij' optreden en weet hij zeker dat de show en muziek op de goede manier wordt overgebracht aan het publiek.

Er wordt alleen gewerkt met professionele geluidsystemen, afgestemd op het aantal personen in het publiek. Wij streven naar professionele kwaliteit.

Overleg - overleg en overleg!
Indien er al geluid aanwezig is, dan dient u vooraf(!) contact met ons op te nemen zodat wij technisch overleg kunnen hebben over het aanwezige geluid. Wij behouden ons ten aller tijde het recht om te besluiten om toch onze eigen geluidset te plaatsen. Als wij denken dat het aanwezige geluid een afbreuk zal doen op het optreden, dan zal het niet door ons geaccepteerd worden!

De pianoshow heeft geluidstechnisch een zeer grote dynamiek, en is totaal niet te vergelijken met muziek van een CD. Een CD kan zeer goed klinken op de geluidsystemen van een locatie, maar bij krachtig gezongen liedjes of heftige solo's kunnen de boxen aan alle kanten gaan kraken. Vandaar dat wij ons het recht voorbehouden om onze eigen geluidsystemen te gebruiken.

Het is overigens mogelijk om, in overleg, onze geluidset te koppelen aan het geluidsysteem van de locatie. Mits het een kwalitatieve aanvulling is op onze show.

Ten alle tijden:
De Front of House (F.O.H.) dient van professionele kwaliteit te zijn, met voldoende capaciteit om op een behoorlijk volumeniveau het aanwezige publiek te kunnen bereiken. Met een ‘achtergrond’ volume kun je bijna geen feest maken! (Dit is natuurlijk wel voldoende tijdens easy-listening sessies.)

Indien de kwaliteit van de F.O.H. dermate slecht is dat ons optreden in diskrediet wordt gebracht, dan kan dit optreden geweigerd worden door ons team. Hierbij vervalt uw recht tot het voldoen van de afgesproken gage niet.

Helaas zijn wij door schade en schande kritisch geworden. Door de vele teleurstellingen in het verleden waarbij professioneel geluid beloofd wordt, maar wat een zelfbouw project van een hobbyist blijkt te zijn. En slecht geluid is uiteindelijk slecht voor uw publiek!

Ten alle tijden dient de apparatuur (en natuurlijk ook de artiesten) ‘veilig’ te staan voor het feestende publiek. De apparatuur moet niet omver gelopen kunnen worden door het dansende/feestende publiek. Dit gebeurt namelijk wèl wanneer de band ook op de dansvloer staat! Niets is zo vervelend als een optreden dat moet stoppen omdat de apparatuur op de grond ligt.

De meest voor de hand liggende methode is het gebruik van een podium die zodoende afstand creëert tussen de dansvloer en de apparatuur.
Overigens zal de noodzaak van een podium voor de veiligheid van de apparatuur in een café meer aanwezig zijn dan bij het maken van easy-listening muziek in een restaurant.

Het gebeurt helaas wel eens dat een klant (uit het publiek) iets teveel heeft gedronken of iets te enthousiast wordt waardoor deze een optreden belemmeren. Daarom:
Personen die het optreden belemmeren, dienen door de opdrachtgever uit de buurt van het podium gehouden te worden. In de praktijk komt dit gelukkig bijna nooit voor.

De FeestPiano heeft standaard 2 aparte volledig vrije stroomgroepen nodig van 230 volt/16 ampere.
1 x 230v/16A is voor de versterker en geluidsapparatuur.
1 x 230v/16A is voor de verlichting en eventuele effect apparaten.

In een kleine setup waarbij er geen grote geluidsvolumes nodig zijn, (zoals in een restaurant of een receptie), kan er eventueel volstaan worden met 1 volledig vrije stroomgroep van 230V/16A.

Indien er een krachtstroomaansluiting aanwezig is dan dient deze 380V/16A te zijn.

Bij grotere setups waarbij er extra geluid en/of verlichting geplaatst wordt, dient men met ons in overleg te gaan voor de technische eisen.

Onder “volledig vrije groep” wordt bedoeld: Een stroomgroep waar geen enkele andere stroomverbruiker op aangesloten is. Meestal is een stroomgroep 16 ampère/230 volt. De 16 ampère moet geheel beschikbaar zijn.

Buiten optreden = Overdekt podium!

We leven in Nederland, en dan is het weer helaas totaal niet te voorspellen! Het minste vocht is uiteraard al schadelijk voor de gevoelige elektronische apparatuur en de houten piano. Zelfs een klein motregentje van enkele minuten is al te veel!

Daarom:
Bij een openlucht optreden zorgt de opdrachtgever voor een deugdelijke wind- en waterdichte overkapping aan de bovenzijde, achterzijde en de zijkanten van het podium. Een simpel zeiltje is helaas echt niet voldoende!

Indien de overkapping niet voldoende bescherming kan bieden tegen de weersinvloeden, dan is de artiest gerechtigd om het optreden te weigeren, zonder dat daarbij de overeengekomen gage komt te vervallen.

Mocht het nu ècht zo zijn dat het prachtig weer is en de mussen van het dak vallen, dan kunnen we altijd even kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar over het algemeen: Buiten = Overdekt!

Bereikbaarheid podium?

Let er bij buitenoptredens ook op dat het podium goed bereikbaar moet zijn voor de apparatuur (en piano) die op kleine wieltjes staan. De apparatuur kan helaas niet zomaar over een grasveld/strand/grint gerold worden. Wanneer u twijfelt neem dan a.u.b. even contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden kunnen zijn!

Gebruikt u een stroom aggregator?

Gebruik een aggregator met voldoende stroomcapaciteit en een gestabilisseerde voeding!